با یاد دوست...

به لطف حق مراسم اختتامیه دومین جشنواره طنز مکتوب استان قم (سوهان روح) سوم اردیبهشت با اجرای رضا رفیع برگزار شد و با استقبال باشکوهی مواجه شد. بنده دبیر جشنواره بودم اما زحمات سید جواد شرافت و دوستان حوزه هنری فرجامی چنین را موجب شد. البته مثل هر جشنواره ای عده ای به نتایج اغتراض داشتند که ایرادی هم ندارد ولی باید در نظر داشت که داوری کارها توسط اساتید دفتر طنز تهران انجام گرفته بود و پذیرفتن نتایج هم احترام به داوران است و هم احترام به اشعار برگزیده. برخی هم البته اعتراض خود را در سالن و به شیوه ای نامتعارف ابراز کردند و برخی دیگر به شکل مودبانه و از روی حیا و منطق. به هر شکل این اتفاق فرهنگی در قم حرکت مبارکی بود گرچه ظاهرا برخی اشعار قرائت شده به مذاق بعضی خوش نیامده و لبخندهای رسته بر لبان مردم برایشان گران تمام شده بود. به هر شکل شاید قبول مسئولیت چنین برنامه هایی در فضایی اینچنین و با این همه انتظارات و حرف  و حدیث نوعی دیوانگی باشد ولی خوشحالم که با بودجه ای اندک در مقایسه با مراسم شعری که در این شهر انجام  می شود این مراسم آبرومندانه برپا شد و خوشحالترم که از اسراف و کیسه دوختن خودداری کردم و وظیفه فرهنگی خود را انجام دادم گرچه شاید برای آخرین بار...