با یاد دوست و با تسلیت ایام محرم و صفر و تشکر از الطاف دوستان. غزلی را خطاب به امام عصر (عج) در دهه اول محرم سروده بودم که تقدیم می کنم. باشد که مقبول حضرتش واقع گردد و مطبوع طبع دوستان هم باشد.

  هر شب یتیم توست دل جمکرانی ام

 جانم به لب رسیده بیا یار جانی ام

 از باد ها نشانی تان را گرفته ام

 عمری است عاجزانه پی آن نشانی ام

 طی شد جوانی من و رؤیت نشد رخت

" شرمنده جوانی از این زندگانیم"

  با من بگو که خیمه کجا می کنی به پا

 آخر چرا به خاک سیه می نشانی ام

 در این دهه اگر چه صدایت گرفته است

 یک شب  بخوان به صوت خوش آسمانی ام

 در روضه احتمال حضورت قوی تر است

 شاید به عشق نام عمویت بخوانی ام

  هم پیر قد خمیدگی زینب توا م

  هم داغدار آن دو لب خیزرانی ام

 این روزها که حال مرا درک می کنی

 بگذار دست بر دل آتشفشانی ام

 در به دری برای غلام تو خوب نیست

 تأیید کن که نوکر صاحب زمانی ام