معرفی کتاب

با یاد دوست و با سلام به دوستان بزرگوار. با توجه به درخواست زیاد دوستان!! مشخصات کتاب های شعری که از حقیر به چاپ رسیده به عرض می رسد. بلکه مقبول افتد و گوش شیطان کر خریداری گردد:

1. مجموعه شعر چای چوپان، چاپ نشر سوره مهر، قیمت 1700 تومان. مجموعه غزل،  رباعی و دوبیتی و چارپاره که شعرهای سال 77 تا 87 بنده را در بر می گیرد. این کتاب در 84 صفحه به چاپ رسیده است. مرکز پخش تهران، خ سمیه، کتابفروشی حوزه هنری .

/ 0 نظر / 19 بازدید